instytyt logo

Stowarzyszenie Instytut Podkarpacki

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą społeczną kierowaną między innymi do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Nasz projekt jest również dla Ciebie. Wypełnij formularz dostępny na naszej stronie i bądź na bieżąco.

Inicjatywa łączy

Projekt zakłada powstanie internetowej bazy danych organizacji wiejskich i inicjatyw. Stowarzyszenie dysponuje unikalną wiedzą o sytuacji wiejskich organizacji obywatelskich i aktywności społecznej na wsi dzięki regularnym kontaktom z członkami i innymi organizacjami wiejskimi. Organizacje te mają duży potencjał mobilizowania społeczności lokalnych i podejmowania innowacyjnych działań pozwalających na rozwiązywanie ważnych problemów, które z poziomu krajowego czy regionalnego są albo niedostrzegane, albo uznawane za niemożliwe do rozwiązania.

Stowarzyszenie planuje rozbudować swoje umiejętności analityczne i stworzyć podstawy pod pełnienie roli think tanku, dysponującego aktualną wiedzą o sytuacji, potrzebach i oczekiwaniach wiejskich organizacji obywatelskich. Celem projektu jest także identyfikacja dobrych praktyk – ciekawych projektów i inicjatyw podejmowanych przez organizacje i nieformalne grupy wiejskie, poszukujące skutecznych rozwiązań lokalnych problemów. Projekt ma na celu ułatwienie kontaktu między organizacjami, a także przyczynić się do poprawy sytuacji organizacji wiejskich i zwiększenia ich wpływu na decyzje podejmowane na poziomie krajowym i regionalnym.

W ramach zadania będą zorganizowane dwie debaty eksperckie, które pozwolą na zderzenie opinii środowisk naukowo-badawczych oraz decydentów i praktyków, dotyczących obrazu sytuacji wiejskich organizacji obywatelskich. W celu uwzględnienia możliwie szerokiego spektrum poglądów, zostanie przeprowadzona kwerenda instytucji naukowo-badawczych zajmujących się wsią oraz publikacji poświęconych tej tematyce.

W programie debat znajdą się prezentacje ciekawych wyników badań związanych z aktywnością obywatelską na wsi, dyskusja nad skutecznymi metodami wspierania aktywności obywatelskiej wsi, analiza instrumentów polityki wobec wsi lub projektów aktów prawnych i ich skutków dla wsi, prezentacja ciekawych przykładów inicjatyw lokalnych i ich analiza przez ekspertów oraz porównanie sytuacji i narzędzi wspierania organizacji wiejskich w różnych krajach oraz wnioski dla Polski.

W ramach podsumowania projektu zostanie opracowana publikacja, która będzie stanowić podsumowanie wyników badania ankietowego, któe jest częśćią naszego projektu oraz grup fokusowych dotyczących sytuacji wiejskich organizacji obywatelskich. Publikacja ta będzie miała około 150 stron i będzie prezentować aktualną sytuację wiejskich organizacji obywatelskich, kontekst, w jakim działają, wyzwania, jakim starają się sprostać, potrzeby i oczekiwania, w tym wobec polityk publicznych oraz przykłady ciekawych inicjatyw podejmowanych na obszarach wiejskich. Celem tego działania jest upowszechnienie wiedzy o sytuacji wiejskich organizacji obywatelskich, ich potrzebach i oczekiwaniach, a także przykładach ciekawych inicjatyw, co pozwoli na lepsze zrozumienie i wsparcie tych organizacji przez decydentów oraz instytucje naukowe.

Co nas wyróżnia

Misja

Wizja

Inicjatywa łączy

Zachęcamy do zapoznania się z naszą bazą inicjatyw.