instytyt logo

Fundacja Aktywność

Obszar tematyczny jakim zajmuje się organizacja:

  • Propagowanie postawy aktywnoci społecznej i indywidualnej
  • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych których celami statutowymi jest : działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony śrowiska, dobroczynności ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej seniorów, osób niepełnosprawnych, a także innych grup zagrożonych wykluczeniem.
  • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Przykłady projektów:

  • „Stop Przemocy !”,
  • „Podkarpackie. Dla Młodych!”, 
  • Sprzątanie Brzysk,
  • Rodzinne wejście na Liwocz,
  • Recital utworów Jacka Kaczmarskiego z okazji 40. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego.

Rok założenia:

Forma prawna: fundacja

Rok założenia:

Dane kontaktowe: