instytyt logo

FUNDACJA „WSPARCIE 112”

Obszar tematyczny jakim zajmuje się organizacja:

  • 1. Działalność edukacyjna i oświatowa ukierunkowana na pomoc w zakresie ochrony życia i zdrowia 
  • 2. Atywizacja obywateli w zakresie działań charytywnych 
  • 3. Krzewienie wśród społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i kierowców kultury bezpieczeństwa poruszania się po drogach 4. Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Przykłady projektów:

  • Loty balonów nad Krosnem
  • Charytatywny Piknik dla Grzegorza
  • .Poszukiwania osób zaginonych

Rok założenia:

Forma prawna: fundacja

Rok założenia:

Dane kontaktowe: