instytyt logo

GRUPA RATOWNICZO-POSZUKIWAWCZA LEGION GERARDA

Obszar tematyczny jakim zajmuje się organizacja:

  • Propagowanie postawy aktywnoci społecznej i indywidualnej
  • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych których celami statutowymi jest : działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony śrowiska, dobroczynności ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej seniorów, osób niepełnosprawnych, a także innych grup zagrożonych wykluczeniem.
  • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Przykłady projektów:

  • Poszukiwanie osób zaginionych
  • Balony nad Krosnem
  • IV Amatorskie Mistrzostwa Podkarpacia w Koszykówce

Rok założenia:

Forma prawna: Stowarzyszenie

Rok założenia:

Dane kontaktowe: