instytyt logo

Koło Gospodyń Wiejskich Warzyce

Obszar tematyczny jakim zajmuje się organizacja:

  • Koła Gospodyń Wiejskich w Warzycach to organizacja społeczna skupiające kobiety z terenów wsi Warzyce. Ich celem jest przede wszystkim integracja i współpraca wśród mieszkanek wsi, promocja tradycji, kultury i dziedzictwa lokalnego oraz rozwijanie różnych form aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej. W ramach swojej działalności koła gospodyń wiejskich organizują spotkania, warsztaty, konkursy, festyny, wystawy i imprezy kulturalne, a także zajmują się upowszechnianiem wiedzy na temat zdrowego odżywiania, ekologii, pielęgnacji roślin i zwierząt oraz promocją lokalnych produktów. KGW również angażują się w różne inicjatywy społeczne i charytatywne, podejmując działania na rzecz swojej społeczności i poprawy jakości życia na wsi.

Przykłady projektów:

  • Bitwy regionów
  •  Wiosenne sprzątanie Warzyc
  • Dzień seniora
  • Bitwa Regionów

Rok założenia:

Forma prawna: Koło Gospodyń Wiejskich

Rok założenia:

Dane kontaktowe: