instytyt logo

Koło Gospodyń Wiejskich Jawornik Polski

Obszar tematyczny jakim zajmuje się organizacja:

  • Rozwijanie i przekazywanie wiedzy i umiejętności z zakresu kulinariów, rzemiosła, dekoracji i ogrodnictwa. Koła gospodyń wiejskich organizują warsztaty, kursy, spotkania i inne formy nauki i doskonalenia umiejętności w celu przekazywania tradycyjnych sposobów przygotowywania potraw, tworzenia ozdób, robienia na drutach czy wyrobu rękodzieła.

  • Integracja i umacnianie więzi społecznych. Koła gospodyń wiejskich pełnią funkcję ośrodka życia społecznego, umożliwiając mieszkańcom wsi spotkania, wymianę doświadczeń i nawiązywanie nowych relacji. Działalność kół gospodyń wiejskich ma na celu budowanie silniejszej społeczności wiejskiej.

  • Wspieranie działań charytatywnych i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Koła gospodyń wiejskich organizują zbiórki darów, kwesty, bale i inne imprezy, których dochód przeznaczają na cele dobroczynne, np. na rzecz potrzebujących mieszkańców wsi.

Przykłady projektów:

Rok założenia:

Forma prawna: Koło Gospodyń Wiejskich

Rok założenia:

Dane kontaktowe: