instytyt logo

STOWARZYSZENIE MŁODZI AKTYWNI

Obszar tematyczny jakim zajmuje się organizacja:

 • 1. Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. 
 • 2. Podejmowanie i realizacja działań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 
 • 3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w tym również dla dzieci i młodzieży wymagającej specyficznych potrzeb edukacyjnych i opiekuńczych w formie zajęć świetlicowych i programów profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia. 
 • 4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
 • 5. Propagowanie ochrony i promocji zdrowia. 
 • 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej. 
 • 7. Stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp. 
 • 8. Stymulowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze. 9- angażowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku.

Przykłady projektów:

 • Nowosądecki Budżet Szkolny
 • Dzień Sportu
 • Zdrowo i sportowo

Rok założenia:

Forma prawna: stowarzyszenie

Rok założenia:

Dane kontaktowe: