instytyt logo

Stowarzyszenie Młodzi Dla Brzozowa

Obszar tematyczny jakim zajmuje się organizacja:

Celami działania stowarzyszenia są: działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego i sportowego gminy brzozów prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno- kulturalnych budowanie społeczeństwa edukacyjnego poprzez kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz integracja społeczności lokalnej promowanie idei samorzadności oraz wspieranie inicjatyw lokalnych rozwój demokracji lokalnej, w tym działania na rzecz partycypacji społecznej promocja i organizacja wolontariatu pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania osób niepełnosprawnych i wykluczonych aktywność w sferze kultury i sztuki oraz w zakresie ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego ochrona środowiska naturalnego, a także pogłębianie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i ekologii upowszechnianie chrześcijańskich postaw obywatelskich zgodnych z Polską tradycją narodową oraz kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych.

Przykłady projektów:

  • Turniej Tenisa Stołowego w Turzym Polu
  • Zbiórka karmy dla zwięrząt
  • Wieczór planszówek dla młodzieży
  • Retro Games – Turniej DSJ2 [Młodzi Dla Brzozowa]
  • Turniej FIFA22
  • Noworoczna Paka dla Zwierzaka
  • Wspieraj Brzozowskich Przedsiębiorców

Rok założenia:

Forma prawna: Stowarzyszenie

Rok założenia:

Dane kontaktowe: